Održan seminar na temu Praktična primjena Zakona o javnim nabavama i podzakonskih akata

23.03.2017
U prostorijama Privredne/Gospodarske komore F BiH u Mostaru 22. 03. 2017. godine održan je seminar na temu „Praktična primjena Zakona o javnim nabavama i podzakonskih akata: Pravilnika o uslugama iz Aneksa II Dio B i Pravilnika o e-aukciji".

Predavači su bili certificirani treneri za javne nabave: mr.sci Stipo Petričević i Sanja Ćubela, direktorica filijale Mostar Agencije za javne nabavke BiH.

Seminar je bio namijenjen za ugovorne organe i ponuđače, te su certificirani predavači na praktični način približili i pojasnili novitete iz oblasti javnih nabava. Interaktivnim pristupom  su bili pojašnjeni mnogi konkretni primjeri iz prakse, te su sudionici imali priliku da sa predavačima prokomentiraju i dobiju odgovore na pitanja iz ove oblasti.