Održana konferencija "Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište"

Fena 08.03.2019

Izvoz i potražnja za organskim poljoprivrednim proizvodima iz BiH raste iz godine u godine. što predstavlja dobru priliku da BiH iskoristi svoje potencijale u ovom sektoru, istaknuto je na konferenciji pod nazivom „Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište", koja je održana 07.03.2019. godine u Sarajevu.  

Konferenciju su organizovali Savez udruženja organskih proizvođača FBiH - Organsko FBiH i Biopharm International Consortium, u saradnji s Privrednom komorom Federacije BiH (PKFBiH).

Po riječima predsjednika Saveza Organsko FBiH Sejada Hercega, konferencija predstavlja dio njihovih aktivnosti na širenju i razvoju organske poljoprivredne proizvodnje u BiH i regionu. Herceg je naglasio partnerske odnose sa internacionalnim konzorcijem Biopharm, kao jednim investitorom koji će u trogodišnjem, odnosno petogodišnjem planu, doprinijeti razvoju ove proizvodnje. Ovaj konzorcij formiran 2018. godine čini 16 kompanija, a njegova osnovna djelatnost je u agroindustrijskom, biofarmaceutskom i biokozmetičkom sektoru.

- Na konferenciji u novembru prošle godine potpisali smo sporazum o širenju i razvoju organske proizvodnje, a već danas potpisujemo sporazum o investiranju u Organsku poljoprivrednu proizvodnju Herceg u vrijednosti 300 hiljada maraka. Biopharm International Consortium će raditi na razvoju, širenju, promociji i investiranju u organsku poljoprivredu u cijeloj BiH – naveo je Herceg.

Doneseni su zakoni o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji na entitetskim nivoima i ta podrška, kako je dodao Herceg, već je vidljiva, a i kantoni podržavaju certifikaciju organskih proizvođača. Napomenuo je da se u BiH još ne zna tačan broj organskih proizvođača jer ne postoje registri u entitetima, ali se procjenjuje da na području FBiH postoji oko 70 organskih proizvođača.

Duško Jevtović, generalni direktor kompanije Biopharm Int. Group koja je jedna od vodećih kompanija Biopharm Int. Consortiuma također je najavio potpisivanje investicionih ugovora sa proizvođačima, a prvi od njih je sa Organskom proizvodnjom Herceg.

- Nadamo se da će i ostali proizvođači na osnovu njegovih dobrih iskustava krenuti tim putem i ući sa nama u neki vid partnerstva i kooperantske saradnje preko Saveza udruženja Organsko FBiH – dodao je Jevtović.

Na konferenciji su također učestvovali predstavnici Evropske preduzetničke mreže (EEN) s ciljem da se proizvođačima organske hrane u cijeloj regiji približe izvori finansiranja programa EU, kao i da se umreže njihovi poslovni interesi radi kvalitetnog nastupa na zahtjevnom međunarodnom tržištu.

Potpredsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić je kazao da su ovakve konferencije dobra prilika za zajedničke aktivnosti na promovisanju i traženju novih investicijskih mogućnosti i tržišta za jačanje organske proizvodnje u BiH. Istakao je kako organsku proizvodnju treba posmatrati regionalno, te da organski proizvodi visokog kvaliteta mogu biti brend ovog područja i cijele regije.