Održana Konferencija za medije Udruženja otkupljivača-izvoznika jagodičastog voća

27.04.2017
Danas je u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH održana Konferencija za medije koju je organizovalo Udruženje otkupljivača-izvoznika jagodičastog voća FBiH.

Kako je sektor jagodičastog voća, prevashodno proizvodnja maline u FBiH, dostigao  zavidni nivo i bilježio je konstantan rast u zadnjih 5 godina, održavanje tog nivoa rasta sada zahtijeva mnogo jaču pažnju i zajedničku podršku od svih interesnih grupa, proizvođača, resornog ministrastva, Vlade FBiH i otkupljivača jagodičastog voća. Na Konferenciji je istaknuto da su, do sada, najveći dio tereta podnijeli upravo otkupljivači.

Obzirom na značaj malinarstva i djelatnosti skladištenja maline u poljoprivrednoj proizvodnji FBiH cilj održavanja Konferencije za medije jeste pravovremeno i tačno informisanje šire javnosti o problemima ovog sektora.

Ukoliko predstavimo Sektor jagodičastog voća u brojevima slika je slijedeća:
- Godišnja proizvodnja maline u 2016. godini iznosila oko 25.000 tona
- Preko 50.000 proizvođača uključeno u sektor, uglavnom ruralno stanovništvo
- 100% izvoz maline na svjetsko tržište, odnosno 100 miliona KM

Na Konferenciji predsjednik Udruženje g. Enver Avdić istakao je ozbiljne probleme koji su prijetnja nastavku rasta ovog sektora i njegove održivosti i to:

1. VELIKI POREMEĆAJ CIJENA NA SVJETSKOM TRŽIŠTU

Zbog činjenice da se desio veliki poremećaj cijena na svjetkom tržištu u 2016. godini, otkupljivači i izvoznici su pretrpjeli ogromne finansijske gubitke zbog NEKONKURENTNOSTI na svjetskom tržištu, (preko 20 miliona gubitaka) u odnosu na Srbiju i Poljsku, kao svjetske vodeće proizvođače maline.

Uzrok nekonkurentnosti domaćih otkupljivača i izvoznika ogleda se u sljedećim činjenicama:
- Visoko plaćena cijena maline u proizvodnoj godini 2016.
- Nezadovoljavajući kvalitet maline /odnos prve i druge klase
- Potpuno odsustvo bilo kakve podrške resornog ministarstva i Vlade FBiH

2. OGRANIČENI KAPACITETI HLADNJAČA I NISKA TEHNOLOŠKA OPREMLJENOST

Razvoj zasada maline rastao je mnogo brže od razvoja kapaciteta hladnjača. Iako bez podrške od strane Vlade FBiH i resornog ministarstva, u smislu subvencije kod kapitalnih ulaganja, otkupljivači, odnoso izvoznici su svojim privatnim kapitalom izgradili kapacitete hladnjača za 25.000 tona. Daljni razvoj kapaciteta hladnjača koji je potreban da se uskladište proizvodni količine i da prati razvoj zasada je praktično nemoguć bez pomoći DRŽAVE, izneseno je na Konferenciji.

Sve navedeno može dovesti do problema u cijelom lancu krenuvši od proizvođača pa do otkupljivača-izvoznika malina.

Zbog ograničenih postojećih kapaciteta hladnjača, procijenjuje se da više od 10.000 tona neće biti moguće uskladištiti i primiti, što će za posljedicu izazvati velike gubitke proizvođačima.
(Gubici za proizvođače su više od 20 miliona KM; za otkupljivače su više od 40 milona KM a za državu više od 60 miliona KM).
Zbog enormnog pada cijena maline u 2016.g. na svjetskom tržištu, veoma je objektivno i realno očekivati da će otkupna cijena maline u 2016. godini biti niža u odnosu na prethodne godine.  Zbog ostvarenih velikih gubitaka u 2016. godini, otkupljivači izvoznici nisu „više" mogućnosti platiti skupo a prodati jeftino malinu, jer bi to značilo bankrot kompanija a samim time i propast sektora jagodičastog voća.

Stoga je od velikog značaja da se u rješavanje problema ovog sektora uključe i Vlada FBiH i resorno ministarstvo kako bi se izbjegli navedeni problemi.
Udruženje je također ponudilo rješanja za naveden probleme i to:

1. Prvi segment- PODRŠKA PROIZVOĐAČIMA MALINE OD STRANE DRŽAVE
gdje je podrška i financijska subvencija od države NEMINOVNA prema proizvođačima, i ona treba da predstavlja razliku cijene uzrokovanu poremećajem cijena na svijetskom tržištu a što onemogućavaju otkupljivače - izvoznike da plate maline više nego što je mogu prodati.

2. Drugi segmet- PODRŠKA OTKUPLJIVAČIMA – IZVOZNICIMA kroz
-Subvencija kapitalnih ulagnja koja su neophodna za daljnji razvoj sektora jagodičastog voća
-Poticaj za otkupljene količine jagodičastog voća
-Poticaj za izvezene količine jagodičastog voća
-Instaliranje kredibilne labaratorije koja će biti zaštita i sigurnost domaćih proizvoda na svjetskom trzistu.
-Omogućiti povoljne kreditne linije putem Razvojne banke.