ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA I IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BIH 22.09.2022. U TEŠNJU

27.09.2022

Prva, konstituirajuća i izborna sjednica šestog saziva Skupštine Privredne/Gospodarske komore FBIH za mandatni period od 2022. Do 2026. godine, održana je u četvrtak 22.09.2022. s početkom u 12 sati  u Tešnju u sklopu manifestacije 16. Međunarodni Sajam Privrede Tešanj.

Skupština je jednoglasno usvojila sve dokumente predložene u dnevnom redu, te konstituirala svoj sastavi i izabrala organe Komore za mandatni period 2022. - 2026. donošenjem sljedećih odluka: