Održana prva konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Privredne/Gospodarske komore FBiH za mandatni period 2018-2022. godina

01.10.2018




01. oktobra 2018. godine u Sarajevu održana je prva konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Privredne/ Gospodarske komore FBiH za mandatni period 2018 – 2022. godina. Skupštinu je otvorila Ivana Vujević, predsjednica Skupštine P/G K FBiH, nakon čega je usvojen dnevni red i Odluka o imenovanju Odbora za verifikaciju mandata i utvrđivanje rezultata glasanja.

Prisutne je potom u ime Premijera Vlade FBiH i svoje lično ime pozdravio federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić. Istakao je kako je rad Privredne/Gospodarske komore FBiH u proteklom mandatnom periodu potvrdio svrsishodnost i potpuni smisao saradnje Komore i Vlade FBiH, sa zajedničkim ciljem da se stvori što je moguće bolji  poslovni ambijenti. Naglasio je kako je aktuelna Vlada FBiH započela mnoge reformske procese koje stvaraju pretpostavke za unaprijeđen poslovni ambijent, a posebno izdvojio Zakon o poticanju male privrede i Zakon o poboljšanju poslovne infrastrukture, kao dva važna propisa koja su sektoru malih preduzeća dodatan vjetar u leđa za kvalitetnije poslovanje i pretpostavka za kvalitetnije subvencioniranje. Ministar Zukić čestitao je predsjedniku i potpredsjednik P/G K FBiH na saradnji u periodu 2014 – 2018. godina, te izrazio nadu da će se dobra saradnja Vlade FBiH i Komore nastaviti i produbiti i u narednom periodu.



Nakon što su jednoglasno usvojeni izvještaji Odbora za verifikaciju mandata i utvrđivanje rezultata glasanja te Komisije za izbor i imenovanje organa i članova organa P/G K FBiH, prisutni delegati Skupštine pristupili su glasanju za organe i članova organa Komore.



Jednoglasnom odlukom prisutnih delegata, za mandatni period 2018-2022. godina imenovani su:
1. za predsjednika Skupštine P/G K FBiH – Bajazit Jašarević, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
2. za potpredsjednicu Skupštine – Ivana Vujević, GUMA M d.o.o. Mostar
3. za predsjednika Upravnog odbora - Mirsad Zaimović, BH Telecom d.d. Sarajevo
4. za potpredsjednika UO – dr.  sci. Dario Jerković, Economic d.o.o. Vitez
5. za predsjednicu Nadzornog odbora – dr. sci. Mia Glamuzina, Natura-Pharm d.o.o. Široki Brijeg
6. za potpredsjednika NO – prof. dr. Zaim Buljubašić, BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla

Za predsjednika i potpredsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH ponovo su izabrani doc. dr. Marko Šantić i Mirsad Jašarspahić.



Novoizabrani predsjednik P/G K FBiH doc. dr. Šantić zahvalio se članovima Skupštine, ali i prisutnim predstavnicima vladinog sektora, Vanjskotrgovinske komore BiH i Udruženja poslodavaca FBiH na podršci, te je istakao kako će i narednom mandatu pružati podršku reformskim mjerama koje vode ka evropskim integracijama i održavati intenzivne kontakte sa firmama iz svih dijelova FBiH.



Potpredsjednik Jašarspahić je naglasio da je rukovodstvo Komore u prethodnom mandatu uvažavalo smjernice privrede i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, te da je ponovo imenovanje potvrda ispravnosti ovog pristupa, kao i zalaganja i truda u prethodnom periodu.