Održana sjednica Odbora UMEI – KRIZA KAO ŠANSA

09.10.2020
U Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH, 8.10.2020. godine je održana sjednica Odbora Udruženja metalne i elektro industrije. Na sjednici su analizirani pokazatelji u metalskoj, elektro, namjenskoj i automobilskoj industriji za osam mjeseci 2020. godine. Iako je prošlo šest mjeseci od proglašenja pandemije COVID-19 virusa, u navedenim sektorima još uvijek nema oporavka. Poznato je da se radi o najznačajnijem sektoru prerađivačke industrije, koji zapošljava oko 30 hiljada radnika, sektoru koji je izvozno orijentisan i koji je iz godine u godinu rastao.
 
Razgovarano je o efektima Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, ali i o očekivanjima od Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH. Također, razgovaralo se o grant sredstvima koja će Vlada FBiH putem ministarstava dodijeliti kompanijama.

Da se i ova kriza može posmatrati kao šansa, stav je Odbora UMEI. Pojačana je tražnja za proizvodima metalne industrije, a razvoj elektronike je donio ogromne mogućnosti za kompanije koje se mogu   priključiti razvojno orjentisanim i inovativnim  svjetskim kompanijama.  Imajući u vidu da je kriza iscrpila bh. kompanije, kompanije bez podrške države neće moći biti konkurentne u utrci za udjelom na tržištu. Gotovo sve kompanije koje održavaju proizvodnju ili bilježe blagi oporavak, to ostvaruju na osnovu osvajanja novih proizvoda za nove kupce, a što u ovoj situaciji zahtijeva nova sredstva za razvoj (tehnologije  i opremu). Od Vlade FBiH i resornih ministarstava, te Vijeća ministara i oba parlamenta kako na federalnom tako i na državnom nivou se očekuje da podrže projekte koji će kompanijama  pomoći da razvijaju nove proizvode,  postanu inovativnije i da budu sposobne da se prilagode promjenama na tržištu. Da se konačno počnu usvajati reformski zakoni koji su na političkom čekanju, a ne bi trebali biti predmeti političkih potkusurivanja i kaprica. Ukoliko se iskoriste prednosti koje BiH ima, kao što su, industrijski educirana radna snaga, blizina tržišta EU, energetska stabilnost i sl., uz podršku kompanijama u sektorima koji imaju potencijal, sigurno je da će kriza uistinu postati šansa.

Prema riječima predsjednika Udruženja metalne i elektro industrije Kasima Kotorića, svako ulaganje u znanje radnika i menadžmenta kao i modernizaciju proizvodnih procesa, razvoj vlastitih proizvoda i brendova, u godinama koje dolaze će se višestruko vratiti. Fakulteti i instituti se konačno trebaju približiti privredi i biti za njih pravi servis znanja i inovacija.