ODRŽANE KONSULTACIJE - NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH

06.11.2020


U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, 5.11.2020. godine, održane su konsultacije u vezi sa izradom Prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama BiH.  Stručni tim koji radi na pripremi novog zakona je zainteresiranim, uz pomoć online platforme, prezentirao razloge za donošenje novog Zakona o javnim nabavkama, ključne odrednice i suštinske izmjene.

Privredna/Gospodarska komora FBiH i Privredna komora RS su, na inicijativu mnogobrojnih privrednih društava, započeli proces usaglašavanja stavova i kreiranja novog Zakona o javnim nabavkama BIH. Cilj je otkloniti brojne nedostatke sistema javnih nabavki i ispuniti obaveze koje smo preuzeli na putu evropskih integracija. Poboljšanje sistema javnih nabavki, obezbjeđenje edukacije osoblja i potpuna digitalizacija, zadatak je koji je postavljen pred stručni tim.

Nakon što je stručni tim prezentirao radnu verziju novog zakona, učesnici konsultacija su iznijeli svoje mišljenje, sugestije i prijedloge, koji će biti razmotreni i po mogućnosti ugrađeni u zakon.

Privredna/Gospodarska komora FBiH će nastaviti sa konsultacijama sa svojim članicama, kako bi se došlo do zakona, koji će osigurati kvalitetan sistem javnih nabavki.

P/G K FBiH