ODRŽAN POSLOVNI FORUM U SARAJEVU

16.05.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Regionalno udruženje prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju (RUPP-RIS) organizovali sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH kao partnerom Poslovni forum na temu: „Razvojni koridori i privredne zone od regonalnog značaja Autoput Sarajevo-Beograd". Poslovni forum je održan 15.05.2018. godine u Sarajevu u prostorijama Privredne komore F BiH. Na istu temu održan je 08.05.2015. godine Poslovni forum i u Tuzli u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla, koja se pridružila organizaciji.

Cilj pripreme i realizacije navedenih poslovnih foruma je bio davanje neposrednog doprinosa sagledavanju razvojnih mogućnosti od strane predstavnika nadležnih organa entiteta BiH, kantona, općina i gradova na području koridora predloženih trasa Autoputa Sarajevo-Beograd, za istočni pravac (Višegrad-Sarajevo) i Sjeveroistočni pravac (Sarajevo-Žepče-Beograd).

Poslovni forum realizovan je kroz dva panela i to prvi Panel pod nazivom „Saobračajni koridori u prostornim planovima" i drugi pod nazivom „Privredna infrastruktura".

Učesnicima Poslovnog foruma u Sarajevu i Tuzli u uvodnom dijelu obratio se predsjednik Privredne Komore F BiH Mirsad Jašarspahić, ističući da će se tokom rada u okviru predviđenih panela dobiti informacije koje se tiču predloženih potencijalnih pravaca izgradnje autoputeva. Naveo je da će u okviru Poslovnog foruma ispred Privredne Komore F BiH sa RUPP-RIS potpisati Konvenciju o prostornom planiranju, uređenju i zaštiti prostora Zapadnog Balkana i Protokol o prihvatanju predmetne Konvencije. Rekao je da navedeni dokumenti trebaju biti osnova za zajedničke aktivnosti na planu intenzivnijeg razvoja pojedinih područja BiH, a posebno u pripremi i realizaciji konkretnih investicija od regionalnog značaja.

Predstavnik partnera Ministarstva komunikacija i prometa BiH je u svom obraćanju prisutnima prezentovao aktivnosti Ministarstva koje se odnose na predmetnu tematiku. Kao učesnici, odnosno uvodničar ili panelsti svoje prezentacije su imali predstavnici federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite ekologije Republike Srpske, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, JP Ceste F BiH, Željeznica F BiH Željeznica RS i i Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Navedeni predtstavnici, svako iz svoje oblasti resora, su iznijeli niz interesantni podataka i informacija. U okviru diskusije aktivnosti vezano za prostono planiranje, pored ostalih iznio je i predstavnik Grada Istogno Sarajevo.

Posebno je istaknuto da se u radu Poslovnog foruma nije očekivalo opredjeljenje za konkretni pravac trase autoputa na naznačenim koridorima, jer je to predmet posebnih studija u organizaciji investitora.

U okviru Poslovnog foruma usvojeno je predloženih pet zaključaka u kojima je pored ostalog navedeno da se očekuje da predmetni autoput bude pokretač intenzivnijeg razvoja privrednih (poslovnih) zona na ovom području, te se sugeriše nadležnim organima i institucijama da se izradi Analiza postojećih zona i sagleda realna mogućnost razvoja ove, specifične privredne infrastrukture, a posebno privrednih zona od regionalnog značaja.