OECD anketa o uticaju Covid-19 na poslovanje privrednih subjekata Zapadnog Balkana

10.06.2020
Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine obratila se Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) s molbom o sprovođenju ankete o uticaju COVID-19 na poslovanje privrednih subjekata Zapadnog Balkana.

Cilj istraživanje je dobiti podatke ne samo o uticaju Covid-19 krize na poslovanje privrednih subjekata, već i kako su se kompanije suočile s krizom, te na koji način su  ekonomske mjere Vlade bile korisne za održivo poslovanje.

Ispunjavanje ankete omogućeno je svim vlasnicima i menadžerima, uključujući i fizička lica koja posluju u svim sektorima.

Anketa je anonimna, i može se ispuniti samo jednom.

Anketni upitnik, koji je otvoren do 20.juna, možete ispuniti ovdje.