Okrugli sto "Izazovi vezani za Zakon o unutarnjoj trgovini u FBiH" - Mostar, 11.06.2019. godine

06.06.2019


Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira okrugli sto na temu "Izazovi vezani za Zakon o unutarnjoj trgovini u FBiH”, koji će se održati u utorak, 11.06.2019. godine od 11.00 do 13.00 sati u prostorijama P/G K FBiH u Mostaru (ul. Kneza Domagoja 12).

Cilj okruglog stola je da se kroz aktivno učešće predstavnika privrede definiraju prepreke poslovanju koje su rezultat postojeće zakonske regulative u oblasti trgovine, te da se daju prijedlozi i smjernice za njeno unapređenje.

Više informacija o okruglom stolu možete pronaći u pozivnom pismu.

Prijavu učešća moguće je izvršiti putem e-maila (na adresu: o.pervan@kfbih.com) ili telefona (na broj: 036 322 520) do petka, 07.06.2019. godine.