Okrugli sto "Izazovi vezani za Zakon o unutrašnjoj trgovini u FBiH" - Tešanj, 14.06.2019. godine

06.06.2019


Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira okrugli sto na temu "Izazovi vezani za Zakon o unutrašnjoj trgovini u FBiH”, koji će se održati u petak, 14.06.2019. godine od 14.15 do 16.00 sati u sklopu 15. Međunarodnog sajma privrede Tešanj (Kraševo DC – Carina, konferencijska sala).

Cilj okruglog stola je da se kroz aktivno učešće predstavnika privrede definiraju prepreke poslovanju koje su rezultat postojeće zakonske regulative u oblasti trgovine, te da se daju prijedlozi i smjernice za njeno unapređenje.

Više informacija o okruglom stolu možete pronaći u pozivnom pismu.

Prijavu učešća moguće je izvršiti putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili telefona (na broj: 033 566 322) do srijede, 13.06.2019. godine.