Okrugli stol "Mitovi i istine o usvojenom nacrtu Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina"

05.09.2017
Okrugli stol na temu utjecaja Nacrta Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, kojeg organizira Privredna/Gospodarska komora FBIH, a koji će se održati u Srijedu, 06.09.2017. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBIH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Cilj okruglog stola je predstaviti učinke Nacrta Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina na poslovanje turističkih i ugostiteljskih objekata, a članova Privredne/Gospodarske komore, te usvajanje zaključaka o načinu djelovanja članica Komore u periodu javne rasprave.

Na okruglom stolu će biti predstavljeni rezultati istraživanja koje je na nivou BIH provedeno tijekom aprila/travnja 2017.godine a na temu potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima.

Prilozi:
- Poziv
- Progam