Online Sajam automobilske industrije u Mađarskoj MAX2020 – 14 -17.07.2020. godine

24.06.2020
Od 14-17. jula 2020. godine održat će se prvi online Sajam automobilske industrije u Mađarskoj (MAX2020 – MAJOSZ AUTOMOTIVE XHIBITION 2020). Organizatori priredbe su MAJOSZ (Udruženje mađarskih proizvođača dijelova za automobilsku industriju) i HEPA (Agencija za promociju izvoza Mađarske).

Na sajmu će izlagači moći iznajmiti virtualne štandove, organizirati pregovore i održati prezentacije. Predviđeno je da na izložbi budu prisutne najznačajnije firme iz sektora automobilske industrije u Mađarskoj. Cilj organizatora je da pruže priliku svim kompanijama koje dolaze iz različitih sektora (npr. elektronika, plastična-, mašinska- ili metalna industrija itd.) povezanih automobilskom industrijom.

- Prezentacija i ponuda organizatora
- Obrazac za prijavu