Općina Novi Grad Sarajevo nosilac BFC SEE certifikata

22.05.2017
Općina Novi Grad Sarajevo je uspješno završila proces certifikacije za općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification) i postala nosilac regionalnog BFC SEE certifikata.

Ovim se Novi Grad Sarajevo pridružuje ranije certificiranim jedinicama lokalne samouprave s područja Federacije BiH koje nose BFC certifikat: Bihać, Bosanska Krupa, Goražde, Sanski Most, Tešanj i Žepče.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH. Radi se o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude potencijalnim investitorima u svim aspektima koji čine lokalni ekonomski razvoj. Osim Bosne i Hercegovine program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na putu do BFC certifikata općine i gradovi trebaju ispuniti niz kriterija i pot-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.
Proces evaluacije općine ili grada traje oko godinu dana i predviđeno je recertificiranje.

U okviru procesa certificiranja trenutno je aktuelno uvođenje nove edicije standarda BFC SEE III koja je pripremljena na osnovu konsultacija sa općinama, evaluatorima te ostalim zainteresiranim stranama koje su uključene u proces. Nova verzija standarda uključuje i korištenje e-platforme koja će omogućiti jednostavnije prikupljanje i prikaz dokazne dokumentacije, te ukupno kvalitetnije izvođenje procesa na terenu.

Poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH za uključenje u proces certifikacije je stalno otvoren.