Organi P/GKFBiH

ORGANI PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SU:


SKUPŠTINAUPRAVNI ODBORNADZORNI ODBORPREDSJEDNIK I
POTPREDSJEDNIK
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)