ORGANIZACIJA POSJETE PREDSTAVNIKA DRVNE INDUSTRIJE BIESSE-u PESARO ITALIJA

03.08.2018


Partner  BH Service i Grupaciji Biesse u organiziranju posjete predstavnika privrede iz oblasti drvne industrije kompaniji BIESSE u Pesaro Italija je Privredna/Gospodarska komora FBiH.

Cilj ove posjete je da se privrednici upoznaju sa novim tehnologijama i mogućnosti korištenja istih u njihovom proizvodnom procesu, kako bi poboljšali kvalitet svojih proizvoda i povećali proizvodnju.

Planirana je posjeta 06. i 07. 09. 2018 godine.

Posjetit će se proizvodni pogoni Biesse-a i Wirutexa.

Troškove smještaja i boravka u Pesaru snosi organizator posjete. Dolazak i odlazak predstavnika kompanija u vlastitoj režiji.

Ako ste zainteresirani za ovu posjetu ljubazno Vas molimo da predstavnike Vaše kompanije prijavite do 31.08.2018. na E-mail: office@bhservice.ba, kako bi na vrijeme izvršili rezervaciju smještaja

Sve dodatne informacije možete dobiti na E-mail: alen.lisica@bhservice.ba i s.alimanovic@kfbih.com ili telefon Alen Lisica 063 771 356 i Šemsa Alimanović 061 926 274.