Otvorene prijave za forum malih i srednjih preduzeća u BiH

23.04.2021
Privredna/Gospodarska komora FBiH u ulozi partnera projekta, poziva sva mala i srednja preduzeća sa područja BiH na prijavu i sudjelovanje na Forumu malih i srednjih preduzeća u BiH, koji organizuje InStore magazin i marketinška agencija Altermedia u hibridnom obliku 29.04.2021.  

MSP Forum Sarajevo je jedini i najznačajniji biznis događaj godine u BiH namijenjen vlasnicima i menadžmentu malih i srednjih preduzeća (firme sa 10-250 zaposlenih) u realnom sektoru.

Cilj MSP Foruma je da ukaže na značaj malih i srednjih preduzeća kao motora bez kojeg nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije, te da se razmjenom međusobnih iskustava olakša rješavanje problema u izmijenjenim uslovima poslovanja.


 
Mala i srednja preduzeća su područje kojem se posvećuje nedovoljno pažnje u Bosni i Hercegovini, iako mogu biti značajan faktor ekonomskog rasta.

Pandemija koronavirusa ostavila je neizbrisive tragove, kako u životima ljudi diljem planete, tako i na privrednike i ekonomiju u cijelosti. Ekonomska situacija u BiH i regionu znatno je ugrožena, u prilog tome govore i podaci o broju zatvorenih kompanija, najčešće malih i srednjih preduzeća koja nisu uspjela da se održe iz svojih resursa.

Kroz program podrške i educiranja vlasnika i menadžmenta 32.000 malih i srednjih preduzeća koja posluju na području BiH, cilj foruma je osnažiti ih i ponuditi adekvatna rješenja u trenutnim uvjetima za opstanak na tržištu i daljem razvoju.
Od ukupnog broja zaposlenih, mala i srednja preduzeća čine više od 90 posto poslovnih kompanija u BiH i zapošljavaju oko 64 posto radne snage.

To je moguće uvođenjem digitalnih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, na domaćem i ino tržištu, inovacijama u stvaranju novih i unapređenju postojećih proizvoda i usluga, te  olakšanim pristupom novim izvorima finansiranja.

Poziv za sudjelovanje na MSP forumu otvoren je za sva mala i srednja preduzeća sa područja BiH, kao i ključne grane od kojih ovisi rast MSP – bankarski sektor, IT kompanije, telekomunikacije, revizija i tokovi novca.

ONLINE prijava na MSP forum je obavezna i besplatna za sve predstavnike malih i srednjih preduzeća. Više o programu Foruma malih i srednjih preduzeća na: www.msp-forum.ba