P/G K F BiH na 4. konferenciji EUSAIR: predsjednik Šantić izabran za potpredsjednika Foruma komora jadransko-jonskog područja

09.05.2019
Nakon Prve godišnje konferencije triju Foruma jadransko-jonskog područja, koja je prošle godine uspješno održana u Splitu, tri postojeće mreže civilnog društva na jadransko-jonskom području: Forum gospodarskih komora, Forum jadransko-jonskih gradova te mreža sveučilišta – Uniadrion, ove godine održana je Druga konferencija u širem kontekstu 4. EUSAIR Foruma, od 6. do 8. svibnja u Budvi u Crnoj Gori, pod sloganom „Integracija ljudi, razvoj regije".

Navedena tri Foruma predstavljaju mrežu s više od 120 tijela i institucija iz osam zemalja te su identificirani kao ključni dionici Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

I ove su se godine, uz okrugle stolove za održivi turizam, plavi rast, kvalitetu okoliša i povezivanje regije, koji predstavljaju stupove strategije EUSAIR-a, u sklopu druge konferencije održali i okrugli stolovi za poduzetništvo žena, društvene izazove i ekonomske analize.

Organizatori su bili Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo vanjskih poslova i Kancelarija za europske integracije uz podršku Europske komisije, odnosno strateškog projekta EUSAIR Facility Point. Cilj skupa bio je sumirati postignute rezultate za vrijeme crnogorskog predsjedavanja i pružiti rješenja na pitanja iz oblasti plavog rasta, turizma, povezivanje regiona kao i ženskog preduzetništva, društvenih izazova i ekonomskih analiza.

Skupština Foruma gospodarskih komora Jadransko-jonske regije organizirana je u okviru četvrtog Foruma Strategije EU za Jadransko jonsku regiju (EUSAIR) i druge zajedničke Konferencije Foruma gospodarskih komora, gradova i sveučilišta Jadransko jonske regije.

Skupština je odlučila da Gino Sabatini, predsjednik Gospodarske komore regije Marche (Italija) bude predsjednik Foruma AIC, a doc.dr.sc.Marko Šantić, predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Foruma AIC.