P/G K FBiH na Balkanskom inžinjerskom forumu – naglašena potreba za osnivanjem inžinjerske komore

25.05.2018
U Sofiji (Republika Bugarska) je 21.05.2018. godine, pod patronatom Bugarskog predsjedavanja Vijećom Europe i u organizaciji Europskog inžinjerskog vijeća, održan Balkanski inžinjerski forum sa temom: Regionalna saradnja za održivost i konsolidovanu europsku perspektivu inžinjerskih organizacija zapadnog Balkana. Na poziv potpredsjednika Europskog inžinjerskog vijeća gospodina Dimitra Natcheva, predsjednik Privredne komore FBiH gosp. Mirsad Jašarspahić je učestvovao na ovom vrlo značajnom stručnom skupu, sa zadaćom da kroz prezentaciju „Inžinjerske usluge u Bosni i Hercegovini" predstavi stanje inžinjerskih asocijacija u Bosni i Hercegovini, te mogućnosti regionalnog povezivanja istih, kao i aktuelne i buduće najznačajnije investicijske projekte interesantne za inžinjersku zajednicu.

Za razliku od ostalih zemalja zapadnog Balkana Bosna i Hercegovina nema organizovanu inžinjersku komoru na državnom nivou. Najznačajnije inžinjerske struke kroz pojedinačne inžinjerske asocijacije, u saradnji sa Privrednom komorom FBiH odnosno komorskim privrednim sistemom, od slučaja do slučaja tj. od projekta do projekta su zastupale i inicirale ključna pitanja vezana za kvalitet, standarde i inžinjerstvo generalno. U novembru 2015. godine je u Banja Luci osnovana Inžinjerska komora RS, ali bez prenosa nadležnosti sa ministarstava.

Predsjednik Jašarspahić je kroz prezentaciju i panel diskusiju istakao neophodnost organizovanja regionalne (balkanske) inžinjerske komore, prateći inicijativu za kreiranje EU baze inžinjerskih struka i eksperata. Takva bi inžinjerska komora mogla biti idealan alat za eliminaciju svih prepreka za realizaciju EU direktive za priznavanje profesionalnih inžinjerskih kvalifikacija i licenci.

U Bosni i Hercegovini su nadležnosti za polaganje stručnih ispita i izdavanje dozvola za rad za fizička i pravna lica u nadležnostima entitetskih ministarstava.

Privredna komora FBiH poziva pojedinačna inžinjerska udruženja da kroz Privrednu komoru osnujemo Inžinjersku komoru, koja će sve njih objediniti i zadržati samostalnost unutar Privredne komore FBiH, a istovremeno biti direktno spojena na sektorska udruženja sa kompanijama koje i jesu generator inžinjerskih aktivnosti u privredi.