P/G K FBiH - Nefukcioniranje Komisije za vrijednosne papire FBiH uzrokuje nastanak materijalne štete privredi

29.05.2020
Još u martu 2020. godine, Privredna/Gospodarska komora FBiH uputila je nadležnim institucijama FBiH zahtjev za hitno rješavanje zastoja u radu Komisije za vrijednosne papire FBiH. U navedenom zahtjevu, P/G K FBiH ističe da je evidentno da Komisija ne obavlja svoju primarnu i zakonom definiranu funkciju, zaštitu investitora i nadzor tržišta kao i učesnika na tržištu, što uključuje i nadzor emisije i prometa vrijednosnih papira.

U ovom času je nemoguće izvršiti dokapitalizacije privrednih društava, čime su investitori spriječeni da svojim sredstvima izvrše kapitalno jačanje društava koja posluju u Federaciji BiH.

Nefukcioniranje Komisije za vrijednosne papire FBiH uzrokuje nastanak materijalne štete privredi, prvenstveno finansijskom sektoru, dioničkim društvima, dioničarima i investitorima, iskazane u padu prihoda, reputacijskom riziku i neostvarene dobiti, što u konačnici direktno šalje jako lošu poruku sadašnjim i budućim investitorima. Šteta će biti nemjerljiva kako za privredu direktno take i za budžet Federacije Bosne i Hercegovine indirektno, jer će doći do smanjenja uplate direktnih/indirektnih poreza, doprinosa, taksi i naknada.

U cilju prevazilaženja trenutne situacije, uvažavajući činjenicu da je nefunkcioniranjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine privredi već nanesena materijalna šteta, Privredna/Gospodarska komora FBiH zajedno sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozvala je nadležne institucije da hitno, bez odlaganja pristupe rješavanju nefunkcionisanja Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i time stvore uvjete za nesmetan rad i razvoj privrede Federacije Bosne i Hercegovine.