P/G K FBIH ODABRANA ZA UČESNIKA U PROGRAMU IZGRADNJE I OSNAŽIVANJA DIGITALNIH INOVACIJSKIH CENTARA U BIH

30.06.2021

Projekat DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH), je 20. aprila 2021. objavio javni poziv svim pravnim subjektima koji pružaju ili imaju namjeru pružati podršku digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Bosne i Hercegovine za učešće u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara.

Po zatvaranju javnog poziva, zaprimljeno je ukupno 29 prijava. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema osnovnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Komisija za ocjenu i odabir prijava  je na temelju smjernica i kriterija navedenih u javnom pozivu, te konačne bodovne rang liste, odabrala Privrednu/Gospodarsku komoru FBIH za učešće u Programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u BIH, pored ostalih 12 organizacija.

Ispred Privredne/Gospodarske komore FBiH u u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara učestvovat će Anela Karahasan i Armin Hodžić.

Program obuke ima fokus na osnaživanju kapaciteta i vještina polaznika za pružanje konsultantskih usluga u digitalnoj transformaciji preduzeća te unapređenje poslovnog/ servisnog modela samih polaznika. Teme će obuhvatiti upoznavanje sa konceptom digitalnih inovacijskih centara, upravljanje inovacijama i upravljanje digitalnom transformacijom
DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, preduzeća i druge ključne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta.