Peti energetski samit – 16-18.04.2019. godine u Neumu

24.03.2019


U periodu od 16. do 18. aprila 2019. godine u Neumu će se održati Peti energetski samit, koji zajednički organizuju USAID Investiranje u sektor energije (EIA), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ); kroz projekte "Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH" i "Poticanje energetske efikasnosti u BiH" te Britanska Ambasada Sarajevo, pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS).

Ključna tema ovogodišnjeg samita je Energetska tranzicija – politika dugoročnih strukturalnih promjena u energetskim sistemima.

Pozivnicu i agendu Petog energetskog samita možete preuzeti ovdje.