PKFBiH: Otkloniti diskriminaciju bosanskohercegovačkih proizvođača policijske i vojne opreme

12.09.2018


Privredna komora FBiH, Privredna komora RS i Vanjskotrgovinska komora BiH  uputile su zajednički zahtjev Vijeću ministara BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i članovima Radne grupe za izradu Pravilnika o izgledu uniformi, za održavanje zajedničkog sastanka.

Komorski sistem obnašajući svoju ključnu funkciju zastupanja interesa privrede, daje podršku Konzorciju proizvođača uniformi, stoga je upućeni zahtjev za održavanje zajedničkog sastanka svih ključnih aktera koji su učestvovali u kreiranju i usvajanju navedenog pravilnika, kako bi nas članovi Radne grupe za izradu Pravilnika upoznali sa metodologijom i analitičkom podlogom kreiranja navedenog akta. Imajući u vidu da je na 154.sjednici VMBiH kao 14-ta tačka dnevnog reda bio naveden Pravilnik o izgledu uniformi-novi tekst, te da ipak nije razmatran, smatramo da je održavanje sastanaka od velike važnosti za rješenje ovog problema i podršku razvoju bh privrede.

Cilj sastanka jeste da se iznađe zajedničko rješenje koje će omogućiti proizvođačima uniformi da učestvuju u postupku javne nabavke, te službenicima ponude kvalitetnu uniformu i dodatnu opremu, a prethodno budu upoznati sa metodologijom definisanih standarda od strane Radne grupe koja ih je kreirala. BH Konzorcij nije bio uključen  u pripremu novog teksta Pravilnika, niti informisan da li su korigovani članovi koji opisuju kataloški, zaštićeni tip uniforme, koji diskriminira bh proizvođače u postupku javne nabavke.

Napominjemo, da i dalje smatramo kako bi najbolje rješenje bilo da se tekst novog Pravilnika pripremi u saradnji nadležnih institucija i stručnjaka iz ove oblasti, te predstavnika domaćih privrednika, što je i izneseno u svim prethodnim dopisima upućenim nadležnim institucijama kao i na sastanku, koji se održao sa ministrom sigurnosti u junu mjesecu.