Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II - Poziv za dostavu projektnih prijedloga - LEP II

08.06.2021


Pozivaju se lokalna partnerstva za zapošljavanje da dostave projektni prijedlog za finansijsku podršku u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II" (LEP II) koji finansira Evropska unija (EU) a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Poziv upućuje MOR koji sprovodi program podrške, vrši ugovaranje i nadgleda proces korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava.

Cilj poziva je da osigura kreiranje i realizaciju programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Poziv je namijenjen svim akterima na tržištu rada koji namjeravaju formirati partnerstva u cilju povećanja prilika za formalno zapošljavanje na lokalnom nivou kao i onim koji su članovi već postojećih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.


Grant sredstva po javnom pozivu se kreću između:

• Minimalan iznos: 120.000 EUR,
• Maksimalan iznos: 160.000 EUR.

Podnosioci projekata moraju obezbijediti sufinansiranje iz vlastitih sredstava u iznosu od minimalno 10% ukupne vrijednosti projekta. Podnosilac odobrenog projektnog prijedloga će morati da prikaže predviđeno sufinansiranje u završnom izvještaju kao realne troškove projekta potkrijepljeno knjigovodstvenom evidencijom.

LEP II kao projekt ni u kom slučaju neće finansirati više od 90% ukupnih projektnih troškova niti manje od 50% ukupnih projektnih troškova.

Rok za dostavljanje konceptualnog nacrta je 30. juni 2021 (do 17:00 sati po lokalnom vremenu).

Detaljne informacije o pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti na linku: https://partnerstvo.ba/view-more/poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga/122