Podrška rukovodstva P/G K FBiH sektoru šumarstva i drvne industrije

18.01.2019
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH doc. dr. Marko Šantić, dipl. oec. razgovarao je u Mostaru 15.01.2019. godine sa rukovodstvom Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH gospodom Vildanom Hajićem, predsjednikom i Zdravkom Vojvodićem, potpredsjednikom.

U razgovoru je istaknuto da su ovi sektori jedni od najvažnijih u razvoju FBiH i da se trebaju iznaći mogućnosti da se oni stave u prvi plan u pogledu promocije i povećanja konkurentnosti proizvoda kod izvoza.

Komora će učiniti sve kako bi ovi sektori postigli još bolje rezultate. Prvi korak je stavljanje prioritetnih zadataka šumarstva i drvne industrije u Reformsku agendu 2, koju radi Komora sa Udruženjem poslodavaca FBiH.

Važno je napomenuti da će se posvetiti veća pozornost sudjelovanju na međunarodnim konferencijama i organiziranju konferencija u FBiH, prisustvu predstavnika u Briselu, radu na projektima, naravno i realizaciji prioritetnih zadataka za ova dva sektora. Data je podrška ovih sektora za lobiranje u EU parlamentu kako bi bili na izvoru informacija što nam je činiti.

Gospoda Hajić i Vojvodić, zahvalili su se na prijemu i naglasili da sam ovaj prijem znači da Komora želi pomoći da ova dva sektora koji čine jednu cjelinu dobiju više podrške i pažnje.

Smatraju da je komorski sistem mjesto gdje trebaju inicirati svoje ideje i zajednički tražiti realizaciju kod izvršne i zakonodavne vlasti FBiH i BiH.