Ponuda za kupovinu Poslovno-skladišnog kompleksa "Bokulja" u Jablanici

19.08.2019
Obavještavamo zainteresirane o prodaji Poslovno-skladišnog kompleksa „Bokulja" u Jablanici.

Poslovno-skladišni kompleks nalazi se u radnoj zoni, u ulici Komune Vejle bb u Jablanici, sagrađen na zemljištu označenom kao k.č. broj 975 zv. „Bokulja" površine 7.409 m 2 , upisana u ZK ul. 34, K.O. Jablanica, u naravi pomoćna zgrada u privredi 1 površine 391 m 2 , pomoćna zgrada u privredi 2 površine 184 m 2 , pomoćna zgrada 4 površine 229 m 2 , pomoćna zgrada 5 površine 75 m2, te zemljište uz privrednu zgradu površine 6.368 m 2 .

Cijena poslovno-skladišnog kompleksa je do dogovoru, a više informacija o kompleksu možete pronaći u ponudi i regulacionom planu.