Porezna uprava FBiH - Saopćenje o stanju broja zaposlenih radnika u FBiH na dan 14.04.

20.04.2020
Stanje broja zaposlenih radnika u Federaciji BiH


Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 14.04.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 513.523 dok po sjedištu poslodavca ukupan broj zaposlenih iznosi 513.837.

U tabelarnom pregledu koji slijedi daje se pregled stanja broja zaposlenih radnika po kantonima i općinama na dan 14.04.2020. godine, na linku:   

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_14_04_2020.pdf

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.

Porezna uprava Federacije BiH