Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2022. godine uplatili 449.197.263 KM javnih prihoda

09.02.2022

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2022. godine uplatili449.197.263 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2021. godine više za44.097.981 KM, ili za 10,89 %.

Uplate javnih prihoda u januaru 2022. godine u odnosu na januar 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar 2021

januar 2022

index (januar 22/21)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

150.842.129

166.382.655

110,30

15.540.527

37,04

2.

Tuzlanski

64.910.487

74.820.193

115,27

9.909.706

16,66

3.

Zeničko-dobojski

53.422.495

55.882.991

104,61

2.460.496

12,44

4.

Hercegovačko-neretvanski

49.669.723

58.066.861

116,91

8.397.138

12,93

5.

Srednjobosanski

31.413.338

35.268.948

112,27

3.855.610

7,85

6.

Unsko-sanski

23.271.748

24.643.179

105,89

1.371.431

5,49

7.

Zapadnohercegovački

14.907.584

15.936.170

106,90

1.028.585

3,55

8.

Kanton 10

7.633.236

8.235.576

107,89

602.340

1,83

9.

Bosansko-podrinjski

5.143.408

5.197.690

101,06

54.282

1,16

10.

Posavski

3.885.134

4.763.000

122,60

877.866

1,06

UKUPNO

405.099.282

449.197.263

110,89

44.097.981

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za januar 2022. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u

iznosu38.654.165KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u

iznosu19.079.352KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu6.011.498KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu5.850.955KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 58.350KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu58.411.038KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu4.134.861KM,

-članarine su naplaćene u iznosu712.538KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu187.755KM.

U januaru 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu316.080.869 KM.

U strukturi doprinosa za januar 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu176.581.098KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu124.877.810KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu14.621.961KM.

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2022. godine iznosio je 530.289. Ovaj broj veći je za 13.481 u odnosu na podatak od 31.01.2021.godine kada je broj zaposlenih iznosio 516.808.

Broj zaposlenih na dan 31.01.2022. godine manji je za 2.745 u odnosu na podatak od 31.12.2021.godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.034.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

 

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika na dan 31.1.2022.

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika na dan 31.1.2021.

Razlika 2022 - 2021

Kanton Sarajevo

142.840

138.620

4.220

Tuzlanski kanton

102.733

100.438

2.295

Zeničko-dobojski kanton

86.546

85.614

932

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.216

51.413

1.803

Srednjobosanski kanton

52.140

51.245

895

Unsko-sanski kanton

38.266

36.747

1.519

Zapadnohercegovački kanton

21.088

20.506

582

Kanton 10

11.393

11.202

191

Bosansko-podrinjski kanton

7.573

7.383

190

Posavski kanton

5.725

5.668

57

Republika Srpska

7.839

7.181

658

Brčko distrikt

930

791

139

Ukupno:

530.289

516.808

13.481

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Zbog tehničkih problema na serveru, podatke o evidentiranom prometu Porezna uprava Federacije BiH objavljuje sa stanjem na dan 28.01.2022. godine.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH sa stanjem na dan 28.01.2022. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 90.104fiskalna uređaja, putem kojih je u januaru 2022. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.140.976.944,75 KM.U odnosu na januar 2021. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.492.

Evidentirani promet u januaru 2022.godine je manji u odnosu na januar 2021. godine za 37.984.484,17 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.909 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najvećiukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 249.728.100,24 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanjiukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 30.736,25KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec januar 2022. godine možete preuzeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/PrometOpcine_Web_2022_1(1).pdf.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanjusankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obavezei poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji.Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesijuda radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavitePoreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crnoda o tome obavijeste Poreznu upravu.Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila:sivaekonomija@fpu.gov.baiprimjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti".

Vaša Porezna uprava Federacije BiH