Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - juni 2022. godine uplatili 3.161.482.665 KM javnih prihoda

05.07.2022

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juni 2022. godine uplatili3.161.482.665 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za425.486.316 KM, ili za 16%. Uplate javnih prihoda u periodu januar-juni 2022. godine u odnosu na januar-juni 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

 

R.br.

 

Kantoni

 

januar-juni 2021

 

januar-juni 2022

 

index (jan-juni 22/21)

 

razlika u KM

 

učešće u ukupnoj naplati (%)

1. Sarajevski 1.008.488.425 1.162.634.505 115,28 154.146.079 36,77
2. Tuzlanski 467.383.146 537.073.313 114,91 69.690.167 16,99
3. Zeničko-dobojski 351.971.061 422.951.256 120,17 70.980.194 13,38
4. Hercegovačko-neretvanski 321.194.759 368.593.759 114,76 47.399.000 11,66
5. Srednjobosanski 206.446.346 237.244.603 114,92 30.798.257 7,50
6. Unsko-sanski 163.896.599 189.071.777 115,36 25.175.178 5,98
7. Zapadnohercegovački 106.361.361 124.273.116 116,84 17.911.755 3,93
8. Kanton 10 52.171.593 55.463.785 106,31 3.292.192 1,75
9. Bosansko-podrinjski 30.172.565 32.591.232 108,02 2.418.667 1,03
10. Posavski 27.910.494 31.585.320 113,17 3.674.826 1,00
Ukupno 2.735.996.349 3.161.482.665 115,55 425.486.316 100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar-juni 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su uiznosu324.328.904 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su uiznosu 273.792.888 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu43.196.626 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu26.062.551 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu219.580 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 353.351.786 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu27.122.478 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu5.443.375 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu2.398.271 KM.


U periodu januar-juni 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu2.104.664.876 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-juni 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu1.180.803.138 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu827.404.081 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu96.457.657 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.06.2022. godine je 537.683. Ovaj broj veći je za 10.390 u odnosu na podatak od 30.06.2021. godine kada je broj zaposlenih bio 527.293.

Broj zaposlenih na dan 30.06.2022. godine veći je za 1.936 u odnosu na podatak od 31.05.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 535.747.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica
Kanton Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2022. Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2021. Razlika 2022 - 2021
Kanton Sarajevo 143.869 141.263 2.606
Tuzlanski kanton 104.123 102.406 1.717
Zeničko-dobojski kanton 87.197 86.505 692
Hercegovačko-neretvanski kanton 54.869 52.568 2.301
Srednjobosanski kanton 52.663 51.908 755
Unsko-sanski kanton 39.433 38.770 663
Zapadnohercegovački kanton 21.451 20.874 577
Kanton 10 11.623 11.350 273
Bosansko-podrinjski kanton 7.645 7.462 183
Posavski kanton 5.836 5.721 115
Republika Srpska 8.121 7.627 494
Brčko distrikt 853 839 14
Ukupno: 537.683 527.293 10.390

 

Stanje broja zaposlenih na dan 30.06.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/30062022.pdf.

III. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obavezei poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji.Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesijuda radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavitePoreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crnoda o tome obavijeste Poreznu upravu.Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH