Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2022. godine uplatili 2.635.319.716 KM javnih prihoda

07.06.2022

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-maj 2022. godine uplatili 2.635.319.716 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 374.717.367 KM, ili za 16,58%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-maj 2022. godine u odnosu na januar-maj 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

             
R.br. Kantoni januar-maj 2021 januar-maj 2022 index       (jan-maj 22/21) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 835.007.106 966.781.833 115,78 131.774.728 36,69
2. Tuzlanski 384.972.274 444.703.969 115,52 59.731.695 16,87
3. Zeničko-dobojski  288.104.862 352.309.459 122,29 64.204.597 13,37
4. Hercegovačko-neretvanski 264.245.632 312.061.221 118,10 47.815.589 11,84
5. Srednjobosanski 171.534.273 196.490.947 114,55 24.956.674 7,46
6. Unsko-sanski 135.114.363 157.859.164 116,83 22.744.801 5,99
7. Zapadnohercegovački 89.668.951 105.338.890 117,48 15.669.940 4,00
8. Kanton 10 43.665.505 46.241.234 105,90 2.575.729 1,75
9. Bosansko-podrinjski 25.512.122 27.083.223 106,16 1.571.101 1,03
10. Posavski 22.777.262 26.449.776 116,12 3.672.514 1,00
UKUPNO 2.260.602.349 2.635.319.716 116,58 374.717.367 100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar-maj 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 285.581.322 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 227.361.879 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 35.139.466 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 23.242.739 KM

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 187.941 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 299.847.992 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 22.557.068 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 4.745.373 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.183.456 KM.


U periodu januar-maj 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.734.310.459 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-maj 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 972.272.031 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 682.557.910KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 79.480.518 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.05.2022. godine je 535.747. Ovaj broj veći je za 11.658 u odnosu na podatak od 31.05.2021. godine kada je broj zaposlenih bio 524.089.  

Broj zaposlenih na dan 31.05.2022. godine veći je za 1.587u odnosu na podatak od 30.04.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 534.160.  

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica
Kanton Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.5.2022. Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.5.2021. Razlika 2022 – 2021.
Kanton Sarajevo 143.172 139.952 3.220
Tuzlanski kanton 103.852 102.116 1.736
Zeničko-dobojski kanton 87.067 86.129 938
Hercegovačko-neretvanski kanton 54.546 52.132 2.414
Srednjobosanski kanton  52.462 51.833 629
Unsko-sanski kanton 39.320 38.361 959
Zapadnohercegovački  kanton 21.409 20.826 583
Kanton 10  11.608 11.297 311
Bosansko-podrinjski kanton 7.666 7.383 283
Posavski kanton 5.822 5.697 125
Republika Srpska 7.978 7.541 437
Brčko distrikt 845 822 23
Ukupno: 535.747 524.089 11.658

 

Stanje broja zaposlenih na dan 31.05.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_31_5_2022.pdf.   

III. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti".
     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH