Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2022. godine uplatili 1.518.584.897 KM javnih prihoda

08.04.2022

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2022. godine uplatili 1.518.584.897 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 194.714.339 KM, ili za 14,71 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-mart 2022. godine u odnosu na januar-mart  2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar-mart 2021. januar-mart 2022. index        (jan-mart 22/21) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 484.484.088 563.980.665 116,41 79.496.577 37,14
2. Tuzlanski 222.752.649 257.294.708 115,51 34.542.058 16,94
3. Zeničko-dobojski  170.773.345 192.441.578 112,69 21.668.233 12,67
4. Hercegovačko-neretvanski 161.185.546 174.385.979 108,19 13.200.433 11,48
5. Srednjobosanski 99.948.974 116.082.830 116,14 16.133.856 7,64
6. Unsko-sanski 77.557.076 92.070.008 118,71 14.512.932 6,06
7. Zapadnohercegovački 53.274.873 63.746.270 119,66 10.471.397 4,20
8. Kanton 10 25.651.325 26.649.627 103,89 998.303 1,75
9. Bosansko-podrinjski 14.930.710 16.076.631 107,67 1.145.921 1,06
10. Posavski 13.311.973 15.856.601 119,12 2.544.628 1,04
UKUPNO 1.323.870.559 1.518.584.897 114,71 194.714.339 100,00

 

 U strukturi javnih prihoda za period januar-mart 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u

 iznosu 144.235.556 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u

 iznosu 132.886.318 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 20.765.643 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 17.533.864 KM

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 132.035KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 176.796.570 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 12.570.453 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 2.937.459 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.651.212 KM.

 

U periodu januar-mart 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.008.957.303 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-mart 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 565.176.047 KM

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 397.373.148KM

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 46.408.108 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.03.2022. godine iznosio je 531.319. Ovaj broj veći je za 11.918 u odnosu na podatak od 31.03.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 519.401.  

Broj zaposlenih na dan 31.03.2022. godine veći je za 266 u odnosu na podatak od 28.02.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 531.053.    

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica
Kanton Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2022. Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2021. Razlika 2022 – 2021.
Kanton Sarajevo 143.014 139.638 3.376
Tuzlanski kanton 103.227 100.997 2.230
Zeničko-dobojski kanton 86.533 85.802 731
Hercegovačko-neretvanski kanton 53.460 51.524 1.936
Srednjobosanski kanton  52.113 51.291 822
Unsko-sanski kanton 38.325 37.295 1.030
Zapadnohercegovački  kanton 21.175 20.597 578
Kanton 10  11.347 11.117 230
Bosansko-podrinjski kanton 7.600 7.378 222
Posavski kanton 5.722 5.642 80
Republika Srpska 7.877 7.329 548
Brčko distrikt 926 791 135
Ukupno: 531.319 519.401 11.918

 

Stanje broja zaposlenih na dan 31.03.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/31032022.pdf .

III. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,

  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i

  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti".

     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH