Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2021. uplatili 5.030.673.062 KM javnih prihoda

07.12.2021

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2021. godine uplatili5.030.673.062 KMjavnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za386.382.381 KM, ili za 8,32 %, a u odnosu na januar – novembar 2019. godine više za235.021.479 KM, ili 4,90 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – novembar 2021. godine u odnosu na period januar – novembar 2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-novembar 2020

januar-novembar 2021

index

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1

2

3

4

5 (4/3)

6 (4-3)

7

1.

Sarajevski

1.764.713.204

1.854.067.427

105,06

89.354.223

36,86

2.

Tuzlanski

791.315.931

859.073.184

108,56

67.757.253

17,08

3.

Zeničko - dobojski

568.365.382

653.123.089

114,91

84.757.708

12,98

4.

Hercegovačko-neretvanski

544.921.285

589.760.401

108,23

44.839.115

11,72

5.

Srednjobosanski

344.670.271

376.688.787

109,29

32.018.516

7,49

6.

Unsko - sanski

277.386.891

303.808.425

109,53

26.421.534

6,04

7.

Zapadnohercegovački

173.700.280

190.836.597

109,87

17.136.317

3,79

8.

Kanton 10

82.582.447

95.534.710

115,68

12.952.263

1,90

9.

Bosansko - podrinjski

51.549.953

56.960.261

110,50

5.410.308

1,13

10.

Posavski

45.085.036

50.820.180

112,72

5.735.144

1,01

Ukupno

4.644.290.681

5.030.673.062

108,32

386.382.381

100,00

U strukturi javnih prihoda za period januar – novembar 2021. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u

iznosu 420.537.277 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u

iznosu342.451.204 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 68.880.780KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu34.242.956 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 567.100KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 614.736.824 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 42.494.241 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu7.042.255 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.908.151 KM.

U periodu januar – novembar 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu3.494.931.263 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – novembar 2021. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.958.155.741 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.376.371.511 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu160.404.011KM.

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2021. godine iznosio je 533.753. Ovaj broj veći je za 2.504 u odnosu na podatak od 31.10. 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 531.249.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica na dan 31.10.2021. i 30.11.2021. godine po kantonima/RS/BD prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu osiguranika

Razlika (30.11.2021-31.10.2021.)

31.10.2021.

30.11.2021.

1

2

3

4 (3-2)

Kanton Sarajevo

142.626

143.351

725

Tuzlanski kanton

103.187

103.624

437

Zeničko-dobojski kanton

87.163

87.497

334

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.069

53.336

267

Srednjobosanski kanton

52.246

52.483

237

Unsko-sanski kanton

38.741

38.957

216

Zapadnohercegovački kanton

21.023

21.096

73

Kanton 10

11.388

11.433

45

Bosansko-podrinjski kanton

7.514

7.609

95

Posavski kanton

5.747

5.759

12

Republika Srpska

7.729

7.778

49

Brčko distrikt

816

830

14

Ukupno:

531.249

533.753

2.504

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.11.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 89.202fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.890.769.670,61 KM.

U odnosu na 30.11.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.913, a evidentirani promet u mjesecu novembru 2021.godine je veći u odnosu na novembar 2020. godine za 189.975.471,80 KM.

Općina s najvećimbrojem fiskalnih uređaja na dan 30.11.2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.847fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.11.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najvećiukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 320.694.836,62 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanjiukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 58.364,62 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec novembar možete preuzeti na linku

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/PrometOpcine_Web_2021_11.pdf.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanjusankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obavezei poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji.Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesijuda radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavitePoreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crnoda o tome obavijeste Poreznu upravu.Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila:sivaekonomija@fpu.gov.baiprimjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti".

Vaša Porezna uprava Federacije BiH