Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2022. godine uplatili 4.725.737.437 KM javnih prihoda

06.10.2022

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-septembar 2022. godine uplatili 4.725.737.437 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 615.359.628 KM, ili za 15 %, a u odnosu na isti period 2019. godine više za810.458.466 KM, ili za 20,70 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-septembar 2022. godine u odnosu na januar-septembar 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

Učešće naplaćenih prihoda i doprinosa kantona u ukupnoj naplati javnih prihoda
za period januar-septembar 2022/2021


R.br. Kantoni januar-septembar 2021 januar-septembar 2022 index (jan-sept 22/ 21) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 1.511.416.070 1.744.719.282 115,44 233.303.212 36,92
2. Tuzlanski 700.243.917 810.179.413 115,70 109.935.496 17,14
3. Zeničko-dobojski 535.354.159 631.626.502 117,98 96.272.344 13,37
4. Hercegovačko-neretvanski 485.323.606 537.961.726 110,85 52.638.120 11,38
5. Srednjobosanski 308.935.014 353.866.604 114,54 44.931.591 7,49
6. Unsko-sanski 248.087.141 281.617.997 113,52 33.530.856 5,96
7. Zapadnohercegovački 155.536.273 181.470.525 116,67 25.934.252 3,84
8. Kanton 10 77.961.725 85.845.937 110,11 7.884.211 1,82
9. Bosansko-podrinjski 45.932.771 50.056.476 108,98 4.123.705 1,06
10. Posavski 41.587.134 48.392.976 116,37 6.805.841 1,02
UKUPNO 4.110.377.809 4.725.737.437 114,97 615.359.628 100,00


U strukturi javnih prihoda za period januar-septembar 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 425.821.571KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 411.511.870KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 67.584.193KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 34.346.552KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 318.482KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 520.284.478 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 40.043.991 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 7.982.854 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.188.634 KM.

U periodu januar-septembar 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.213.620.768 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-septembar 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.798.922.880 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.267.201.677KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 147.496.211 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.09.2022. godine je 538.336.Ovaj broj veći je za 7.340 u odnosu na podatak od 30.09.2021. godine kada je broj zaposlenih bio 530.996.

Broj zaposlenih na dan 30.09.2022. godine veći je za 4.801u odnosu na podatak od 31.08.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.535.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica
Kanton Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2022. Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2021.

Razlika

2022 - 2021

Kanton Sarajevo 145.102 142.369 2.733
Tuzlanski kanton 103.774 103.062 712
Zeničko-dobojski kanton 87.250 87.354 -104
Hercegovačko-neretvanski kanton 55.105 53.022 2.083
Srednjobosanski kanton 52.517 52.254 263
Unsko-sanski kanton 38.992 38.826 166
Zapadnohercegovački kanton 21.567 20.945 622
Kanton 10 11.676 11.378 298
Bosansko-podrinjski kanton 7.590 7.533 57
Posavski kanton 5.842 5.728 114
Republika Srpska 8.083 7.716 367
Brčko distrikt 838 809 29
Ukupno: 538.336 530.996 7.340


Stanje broja zaposlenih na dan 30.09.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/30092022.pdf.


III.Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze
i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesijuda radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crnoda o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH