POSJETA BH KOMPANIJA SAJMU TEHNOLOGIJE OBRADE METALA- BUMATECH U TURSKOJ

01.12.2021


BIGMEV i Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, organizovali su 25. novembra, za 25 predstavnika iz metalskog sektora i Zeničke razvojne agencije-ZEDA posjetu sajmu BUMATECH u Bursi – Sajmu tehnologije obrade metala.„U digitalnom vremenu u kojem živimo, prizvodni procesi se mijanjaju. Tehnološki razvoj koji pruža manje energije i veču učinkovitost prisutan je i u sektoru proizvodnje strojeva. Te nam je vrlo bitno da kao Privredna/Gospodarska komora FBiH pružimo mogućnost BH kompanijama da posjete ovakvu vrstu sajma, budu u korak sa tehnološkim dostignućima i iskoriste priliku za nove poslovne poduhvate. Smatram da zaista možemo graditi pozitivne priče i u našoj državi kroz razvijanje naše kulture poslovanja", Almin Mališević, Privredna/Gospodarska komora FBiH.S tim u vezi upriličen je bio i sastanak sa predstavnicima Privredne komore Burse, Regionalna privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga i kompanije TVC d.o.o iz Goražda, na kojem se razgovaralo o potencijalnoj saradnji kompanija sa područja Burse, BiH i Zlatiborskog okruga, kao i zajedničkoj organizaciji sličnih sajamskih događaja.Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH Mirsad Jašarspahić i direktor Sektora za industriju i usluge Almin Mališević su održali sastanak u Počasnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Bursi sa Počasnim konzulom g. Muzafferom Cilekom. Tokom sastanka razgovaralo se o dosadašnjoj prvrednoj saradnji kompanija iz Turske i BiH, kao i o unapređenju privredne saradnje kompanija iz regije Bursa sa kompanijama iz BiH.Važno je napomenuti da su sajam pored kompanija iz Bosne i Hercegovine, posjetile i kompanije iz Srbije koje su uključene u Projekat „Podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja – ENHANCE”. Radi se o projektu koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020. koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Nosilac projekta je Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine sa partnerima Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga iz Užica i Centrom za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti-Energis iz Sarajeva.

Kompanije su imale prilike da kroz zajedničke sastanke i B2B susrete sa firmama iz Turske, uspostave kontakt i ostvare poslovnu saradnju.

Drugi dan posjete Bursi obilježen je i posjetom ULUTEK-u – tehnološkom parku, gdje je održana prezentacija ULUTEKA i B2B susreti privrednika.„Vjerujemo da je posjetom sajmu cilj postignut, a on se prije svega ogleda u ostvarivanju kontakata sa proizvođačima mašina i opreme za metalsku industriju, kao i sagledavanje najnovijih rješenja i dostignuća u metalskoj industriji", Almin Mališević, Privredna/Gospodarska komora FBiH.
„Zadatak Privredne komore FBiH je uspostavljenje saradnje između kompanija kako na lokalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou. Sajmovi su dobra prilika da se na efikasan način povežu zainteresirane strane i da sajamski kontakt pretoče u poslovnu saradnju", Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH.