Posjeta predstavnika šumarstva i prerade drveta Republici Češkoj

10.11.2017


Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini organizirala je posjetu predstavnika entitetskih komora,šumarstva i drvne industrije u BiH Sajmu WOODTEC u Brnu, posjetu kompanijama, prijem kod ministra poljoprivrede Republike Češke u Pragu i razgovore sa predstavnicima banke Republike Češke u periodu od 30.10. do 03.11.2017.

Cilj ove posjete je poboljšanje usluga koji pružaju izvoznicima na ino tržište usmjereno na drvnu industriju i šumarstvo.

Ovo je još jedan u nizu pokazatelja interesa Vlade Republike Češke da se predstavnici iz Bosne i Hercegovine upoznaju sa radom čeških institucija i konkretno sa tehnološkim procesom u proizvodnji mašina za obradu drveta i žičara koje se koriste u šumarstvu. Jako je bitno napomenuti da je kvalitet proizvoda koje smo vidjeli na zavidnom nivou, napominjući da se poštuje zakonska legislativa, certifikati, zaštita okoline i energetska efikasnost

Predstavnici privrede su se interesirali za uslove i način kreditiranja pomoći izvoznicima Republike Češke.

Prezentaciju o uvijetima i načinu kreditiranja možete preuzeti ovdje.

Vlada Republike Češke i Ministarstvo poljoprivrede ulažu napore da pomognu razvoju privrede Bosne i Hercegovine i daju poticaj svojim kompanijama koje imaju interesa da sarađuju sa kompanijama iz BiH.

Za saradnju kompanija i institucija Republike Češke i Bosne i Hercegovine zaslužna je Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini.

Privredna/Gospodarska komora FBiH podržava sve prijedloge koji će pomoći razvoju privrede i biti od koristi kompanijama i bila je suorganizator ove posjete.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)