Poslovni susreti u sklopu 4. Sajma poljoprivrede, uzgoja i tehnologija u Samsunu, Turska

13.08.2018


Trgovinsko-industrijska komora Samsuna organizira poslovne susrete koji će se održati 27. i 28. septembra 2018. godine, paralelno sa 4. Sajmom poljoprivrede, uzgoja i tehnologija u Samsunu, Republika Turska. Sajam se održava od 26. do 30. septembra 2018. godine.

Organizator susreta će za do 20 predstavnika preduzeća iz Bosne i Hercegovine obezbijediti smještaj, lokalni prevoz (na relaciji aerodrom – hotel – sajmište itd.), večere i usluge prevođenja tokom trajanja poslovnih susreta. Putne troškove snose sami učesnici.

Zainteresovane kompanije mogu izvršiti prijavu učešća na poslovnim susretima tako što će popunjen prijavni obrazac dostaviti Trgovinsko-industrijskoj komori Samsuna, putem e-maila na cagri@samsuntso.org.tr. Prijavni obrazac se također može popuniti i dostaviti online putem ovog linka.

Više informacija možete pronaći u informativnoj brošuri i agendi poslovnih susreta.

Za dodatne informacije, molimo da kontaktirate Trgovinsko-industrijsku komoru Samsuna (e-mail: cagri@samsuntso.org.tr, tel: +90 362 432 36 26  #165).