Potpisan Memorandum o saradnji sa Small & Medium Enterprises Society – Bahrain (BSMES)

07.10.2019
27.09.2019. godine zaključen je Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji između Privredne/Gospodarske komore FBiH i Small & Medium Enterprises Society – Bahrain (BSMES), udruženja koje pruža podršku malim i srednjim preduzećima iz ove zemlje. Memorandum su zaključili potpredsjednik P/G K FBiH Mirsad Jašarspahić i dr. Abdulhasan H. Abbas Al-Dairi, predsjednik BSMES-a, s ciljem jačanja poslovnih veza dviju zemalja i otvaranja novih mogućnosti za saradnju privrednih subjekata.

Memorandumom je predviđeno da ove dvije asocijacije pruže podršku povezivanju privrednika iz BiH i Bahreina, posebice u smislu pronalaženja potencijalnih poslovnih partnera te privredne, industrijske i naučno-tehničke saradnje, kroz organizaciju učešća na sajmovima, poslovnim susretima, konferencijama te posjete privrednih delegacija.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)