Potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Privredne komore Federacije BiH

Izvor: unsa.ba 10.06.2019
Osiguranje mogućnosti za realizaciju praktične nastave kod pravnih subjekata u javnom i privrednom sektoru

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH gospodin Mirsad Jašarspahić, dipl. ing.  maš., potpisali su danas Sporazum o saradnji s ciljem unapređenja nastavnog i istraživačkog procesa kroz razmjenu iskustava i programsko usmjeravanje i koordinaciju aktivnosti privrednih subjekata i članica Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj je Sporazum okarakterizirao kao doprinos saradnji, za koju kaže da je i dosad bila na zavidnom nivou.

„Ovo je značajno za Univerzitet u Sarajevu radi kreiranja naših zajedničkih studijskih programa koji će biti za dobrobit privrede BiH ali i radi prakse za naše studente, stipendiranja kao i njihovog zapošljavanja. Generalno, mislim da saradnja Univerziteta u Sarajevu i Privredne komore FBiH treba dati još bolje rezultate", kazao je rektor. Zahvalio je potpisnicima Sporazuma za spremnost da, kako je kazao, njihove dugoročne odnose urede na pravni način.

Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH gospodin Mirsad Jašarspahić kazao je da Privredna komora FBiH partnerskim odnosima, prvenstveno sa naučnim institucijama, želi biti, kako je kazao, snažna baza eksperata koja će se koristiti za potrebe članica te komore ali i za institucionalne nastupe prema nadležnim institucijama kad je u pitanju usaglašavanje zakonskih regulativa.

„Pogotovo kad je u pitanju obrazovanje i potreba privrede za stručnim kadrom", kazao je.
Pojašnjava da Privredna komora FBiH odranije ima ugovore sa fakultetima UNSA pojedinačno.
„Današnji krovni ugovor sa Univerzitetom u Sarajevu ne poništava te ugovore. Samo im daje dodatnu snagu i sistemski, s krovnom institucijom UNSA kao nosiocem razvoja naučne zajednice u BiH, Privredna komora FBiH će iskoristiti taj potencijal za dobrobit svojih članica", naglasio je.

Kako je danas istaknuto, Privredna komora FBiH kao reprezent privrednih subjekata u BiH, koji su organizirani kroz različite sektore i udruženja, traži svoj prostor na tržištu unutar i izvan ove države.Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)