Potvrde, uvjerenja, detašmani...


Obrazac zahtjeva za preferencijalni tretman

Kada pripremite potrebnu dokumentaciju i ispunite obrazac kontaktirajte nas na slijedeći e-mail kako biste dobili instrukcije za naredni korake.

Za ovaj i druga slična dokumenta, potvrde i uvjerenja možete nam se obratiti i putem naše kontakt stranice.