Poziv - Austria Showcase "Tehnologije za zaštitu okoliša"

08.09.2017
Ured Trgovinskog savjetnika Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini organizuje manifestaciju pod nazivom Austria Showcase „Tehnologije za zastitu okolisa” koja će se održati u četvrtak, 14.septembra 2017. godine u hotelu Holiday - konferencijska sala Hercegovina, (http://www.hotelholiday.ba) u Sarajevu, sa početkom u 09.00 sati.

Na ovoj manifestaciji prezentirati će se austrijske kompanije iz ove oblasti, kao i predstavnici međunarodnih finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini i predstavnici nadležnih bonsansko-hercegovačkih institucija.

Potvrdu učešća na ovoj manifestaciji možete dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 11. septembra 2017.godine, putem e-mail: sarajevo@advantageaustria.org

Preliminarni Programa rada preuzeti ovdje.

Profile austrijskih kompanija preuzeti ovdje.