Poziv bh kompanijama za učešće na "Poslovnoj i investicionoj konferenciji"

23.11.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH  obavještava da će Bosnu i Hercegovinu posjetiti poslovna delegacija iz NR Kine (iz Ningboa), u čijem sastavu će biti od 40 do 50 zvaničnika i privrednika iz raznih sektora privrede (automobilska industrija, metalna industrija, tekstilna, farmaceutska industrija, IT, poljoprivredno-prehrambena industrija, turizam, međunarodna trgovina, logistika i td).

Ovom prilikom Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA), u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, te kineskom stranom, organizuje Poslovnu i investicionu konferenciju.

Konferencija će se održati 29. novembra 2018. godine, u Zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Trg BiH 1, Sarajevo).

Cijeneći značaj događaja u pospješivanju ekonomske saradnje BiH i NR Kine, pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate događaj i uzmete učešće u planiranim B2B susretima.

Detaljne informacije o konferenciji i B2B susretima, načinu prijave, članovima kineske delegacije i ostalim detaljima možete naći u dokumentima koje dostavljamo u prilogu.

Prilog:
- Preliminarni program,
- Profili kineskih privrednika,
- Prijavni obrazac.