Poziv bh. kompanijama metalske industrije za posjetu sajmovima u Istanbulu

30.12.2016
Obavještavamo privredne subjekte metalske industrije da će se Istanbulu, u periodu od  09. do 12. februara 2017 godine održati sljedeći sajmovi:

1. Sajam mašina i tehnologija za obradu metala- „WIN EURASIA METAL WORKING 2017",
2. Sajam tehnologija varenja, spajanja i rezanja- „WIN EURASIA WELDING 2017" i
3. Sajam tehnologija obrade površina- „WIN EURASIA SURFACE TREATMENT 2017".


U okviru sajmova, u periodu od 08. do 11. februara 2017. godine, održat će se "Buyer Mission Program”.

Planirano je da se u okviru Programa održi brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutog programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski) i posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresirani za učešće u ovom programu potrebno je da popunjen aplikacioni formular (u prilogu) dostave Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do 25. januara 2017. godine na broj faksa: 033/ 208 562 ili putem e-maila: saraybosna@ekonomi.gov.tr , nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće.

Više informacija o sajmovima dostupno je na web stranici www.win-metalworking.com/en

Prijavni obrazac