Poziv firmama na Peti sastanak lokalnih lidera Kine (Liaoning) - CEEC zemalja

27.01.2021


Kao trenutni predsjedavajući kineske strane Udruženja provincijskih guvernera Kine i zemalja CEEC, Liaoning je dugo pridavao veliku važnost saradnji sa zemljama CEEC, postižući niz plodnih rezultata. S tim u vezi, provincija Liaoning će 5. februara biti domaćin prvog online sastanka Kine (Liaoning) i lokalnih lidera CEEC zemalja. Pored toga, održat će se online sastanak  Kina-Liaoning-CEEC o regionalnoj poslovnoj saradnji " "Match-making" od 19:00 do 21:00 po pekinškom vremenu s ciljem promovisanja što dublje razmjene i praktične saradnje između Liaoninga i zemalja CEEC u različitim oblastima i na visokom nivou.

Uz platformu "Global Matchmaker" Kineske građevinske banke (CCB), događaj će se sastojati od online sastanka i uparivanja posebnih tema malih razmjera (match-making), a predstavit će
se kompanije iz Liaoning provincije kao i kompanije iz CEEC zemalja  pomoću digitalne platforme za izložbene funkcije.

Iskreno vas pozivamo da prisustvujete konferenciji i nadamo se da će  više kompanija slijediti primjer prema Vašoj preporuci. Molimo vas da pročitate dokumente u prilogu i da svoju prijavu pošaljete emailom kontaktima u pozivnom pismu kao i da u cc stavite ured Ekonomskog i Trgovinskog savjetnika Ambasade Narodne Republike Kine u BiH: chinaeconomysarajevo@gmail.com.

U nastavku je link sa pozivnicom:
https://q.eqxiu.com/s/NCuLK1LE