Poziv firmama za dostavu podataka u vezi antidamping istrage

23.05.2016

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je obaviještena od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da Generalni direktorat za trgovinu Evropske komisije provodi antidampinšku istragu u skladu sa antidamping mjerama na uvoz određenih vrsta armatura i šipki za ojačavanje betonskih konstrukcija porijeklom iz Bjelorusije.

S obzirom da podaci koje je prikupila Evropska komisija ukazuju na to da postoji proizvodnja i prodaja ovih vrsta proizvoda i u Bosni i Hercegovini, Evropska komisija poziva na saradnju i traži da se dostave kontakt podaci svih proizvođača ili udruženja proizvođača za koje se zna da proizvode i prodaju ovu vrstu proizvoda na tržištu BiH, u cilju poređenja cijena ove vrste proizvoda u BiH i cijena iste robe porijeklom iz Bjelorusije.

Imajući u vidu naprijed navedeno, molimo sve firme koje se bave proizvodnjom armatura i šipki za ojačavanje betonskih konstrukcija, da dostave kontakt podatke (naziv firme, adresa, telefon, mail adresa) na mail: a.softic@kfbih.com, kako bi mogli zajedno djelovati u cilju zaštite domaćih proizvođača.

U prilogu se nalazi Obavijest komisije o pokretanju antidamping istrage, koja sadrži detalje vezane za predmet istrage.