Poziv kompanijama na B2B susrete i predavanje na temu: Primjena BIM u projektovanju i građevinarstvu

27.09.2018


Privredna komora FBiH i italijanska inžinjerska kompanija SWS Engineering SPA pozivaju bh. inžinjerske i građevinske kompanije na B2B susrete i predavanje na temu: „Primjena BIM u projektovanju i građevinarstvu". Predavanje će biti održano 04.10.2018. godine u prostorijama Privredne komore FBIH, sa početkom u 11:00 sati u trajanju od jednog sata, nakon čega će uslijediti B2B susreti.

Tržište primjene BIM (Building Information Modeling) brzo raste u skoro svim evropskim zemljama, tako da će se ovaj trend nastaviti, pa čak i ubrzati u narednim godinama.

Predstavnici kompanije SWS Engineering Spa i njeni BIM praktičari približit će pristupe, tehnike i strategije primjene BIM tehnologije kojima su prevazišli izazove u tunelogradnji, mostogradnji, cestogradnji, građevinarstvu, te time olakšali procese projektovanja, izgradnje i doprinijeli formiranju pouzdane osnove u donošenju odluka.

BIM je inteligentni proces zasnovan na 3D modelu koji arhitektama, inžinjerima, ali i građevinskom sektoru pruža uvid i alate za efikasnije planiranje, projektovanje, izgradnju i upravljanje objektima i infrastrukturom.

Vodeće kompanije sada institucionalizuju praksu baziranu na primjeni BIM, tako da imaju zajednički pristup korištenju svih većih količina podataka u svoju korist, u korist njihovih projektnih timova, njihovih klijenata, ali i cijele kompanije.

Predstavnici kompanije SWS Engineering SPA, Italija, će u prostorijama Privredne komore FBiH predstaviti svoje iskustvo, prednosti i izazove korištenja BIM tehnologije u projektovanju i građevinarstvu, a nakon toga biti i na raspolaganju za B2B sastanke.

Učešće na predavanju je besplatno.

Za prijavu učešća, potrebno je da dostavite potvrdu učešća na e-mail adresu: a.malisevic@kfbih.com ili broj telefona: 033/566-306, najkasnije do 02.10.2018. godine.  Molimo da u prijavi naznačite da li ste zainteresirani za B2B susret sa predstavnicima kompanije SWS Engineering SPA. Kontakt osoba je Almin Mališević.