POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA DRVNE, PREHRAMBENE I METALOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU "PODRŠKA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA – ENHANCE"

28.10.2021Pozivamo mala i srednja preduzeća sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga da se prijave za učešće u projektu  „Podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja - ENHANCE". Projekat se implementira  u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020  sa ciljem  jačanja ekonomskog rasta i održivih mogućnosti zapošljavanja u industrijskim malim i srednjim preduzećima (MSP) na prekograničnom području Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga kroz razvoj kapaciteta za procjenu tržišta, inovacija, brendiranja te saradnju i komercijalizaciju MSP iz sektora drvne, prehrambene i metaloprerađivačke industrije.
Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), Republike Srbije.

Implementatori ovog projekta su Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga i Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti - Energis.

Zašto se prijaviti i koji su benefiti?
• Razvijanje alata za procjenu tržišta;
• Razvijanje alata za poboljšanje inovacijskih kapaciteta;
• Izrada strategija za brendiranje proizvoda;
• Izrada izvozne strategije;
• Razvoj kapaciteta e-learning kurseva;
• Projektna akademija - obuka zaposlenika MSP-a u pripremi i pisanju projekata;
• Izrada vodiča za pristup sredstvima domaćih i međunarodnih finansijskih institucija;
• Izrada vodiča za B2B događaje i umrežavanje;
• Razvoj sektorskih prekograničnih mreža orijentisane na MSP i  institucije za podršku;
• Izrada strateškog dokumenta za povećanje mogućnosti zapošljavanja;
• Izrada strateškog dokumenta za jačanje ekonomskog rasta malih i srednjih preduzeća.

Ko može aplicirati?
• MSP drvne, prehrambene i metaloprerađivačke industrije,
• MSP sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga,
• MSP čiji je cilj jačanje inovacijskih kapaciteta,
• MSP čiji je cilj unapređenje kapaciteta za procjenu tržišta,
• MSP koja žele poslovne partnere tražiti na području Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga,
• MSP koja žele da njihovi radnici razvijaju lične I profesionalne vještine,
• MSP koja planiraju nova zapošljavanja.

Prijaviti se možete već ovog trenutka putem linka: http://skr.rs/z78s

Zbog ograničenog broja učesnika u projektu, molimo zainteresovane da prijavu učešća urade što prije.                                                                                                                  

Za više informacija možete kontaktirati Enhance team putem e-maila: enhance@kfbih.com  ili telefona +387 33 566 311.

Prilog:  Enhance promotivni katalog.

Vaš ENHANCE TEAM