Poziv na "Buyer Mission za proizvode iz sektora namještaja" - od 26. do 29. - Turska

03.03.2020


Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine putem Ambasade Republike Turske dobila je informaciju da je jedan  od najvećih sajmova namještaja u svijetu CIFF Guanco 2020 – Međunarodni sajam namještaja od 18. do 21. marta 2020 godine i CIFF Guanco 2020 – Međunarodni sajam kancelarijskog namještaja od 28. do 31. marta 2020 godine koji se održavaju u Narodnoj Republici Kini, u gradu Guanco, prolongiran zbog epidemije korona virusa za datume kasnije.

Obzirom da je prolongiranje CIFF Guanco 2020 Međunarodnog sajma namještaja izazvalo prazninu u sajamskom kalendaru stranih kupaca, Generalni sekretarijat Asocijacije izvoznika Istanbula (IIB), u cilju popunjavanja te praznine, planira organizovati privrednu aktivnost pod nazivom „Buyer Mission za Proizvode iz sektora namještaja" u periodu od 26. do 29. marta 2020 godine.

Navedeni Buyer Mission Program će pružiti priliku za više od 300 izvoznih kompanija da izlože svoje proizvode i ostvare B2B susrete. U okviru privredne aktivnosti biće izloženi moderni namještaj, tapacirani namještaj, kreveti, stolovi, stolice, namještaj za javne površine, dječije sobe, kancelarijski namještaj, kućni namještaj, prateća oprema za namještaj, šumski proizvodi, drvna tehnologija i proizvodi te dizajnjiranje namještaja.

Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutog Buyer Mission programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom za 4 noći i avionska karta.

Zainteresovane kompanije i institucije su obavezne u potpunosti popuniti aplikacioni formular te skeniran dostaviti Uredu Ambasade Repunlike Turske najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za dostavu aplikacionih formulara" na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje dobiju saglasnost od Ministarstva trgovine Turske za učešće u pomenutom Programu. Formulari dostavljeni nakon krajnjeg roka za dostavu neće biti uzeti u razmatranje.


PRILOZI:

- Application Form For International Buyer Mission Program
- Datum „Buyer Mission Programa"