Poziv na 15. Međunarodni sajam ekologije

15.06.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, kao pokrovitelj sajma, poziva Vas da uzmete učešće na jubilarnom 15. Međunarodnom sajmu ekologije ”EKOBIS 2017" koji će se i ove godine održati na prostoru SRC "Luke" u Bihaću od 14-16. septembra 2017. godine.

Ciljevi manifestacije koja uspješno traje već 14 godina su promocija i tržišna valorizacija proizvoda i usluga koji doprinose realizaciji ciljeva održivog razvoja. Iz tog razloga je sajam namjenjen svim akterima koji u ovoj oblasti imaju uticaj – privredi, vladinom i javnom sektoru, obrazovnim institucijama, medijima, civilnom sektoru, te građanstvu.

Ovogodišnja sajmska manifestacija tematizirat će Vodu, odnosno njen sveukupni prirodni, biološki, ekonomski i ekološki značaj za grad Bihać i Unsko-sanski kanton.

Kvaliteti manifestacije će doprinijeti i raznovrsni tematski sadržaji poslovno - edukativnog karaktera, u saradnji sa stručnim udruženjima i afirmisanim profesionalcima, kreirani u skladu sa potrebama privrede i aktuelnim privrednim trendovima.

Letak sa osnovnim informacijama.

Više informacija, kao i način prijave, možete naći na web stranici Sajma http://ekobis.info/ .

Organizator sajma

Privredna komora Unsko-sanskog kantona

Adresa:
Bihać, 77 000, Bosna i Hercegovina, Trg Maršala Tita bb
Telefoni:
+ 387 (0)37 316 350, +387 (0)37 316 355, +387 (0)37 316 357
E-mail: pkusk@bih.net.ba
Kontakt osoba:
Enes Ružnić Mob. +387 (0) 61 419 301
Web: www.pkusk.com.ba