Poziv na forum 3rd CEE Procurement & Supply Forum

16.08.2016
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je obaviještena od strane AHK da će u sklopu Njemačke inicijative za pronalaženje dobavljača u zemljama centralne i istočne Evrope, 19. oktobra u Pragu, biti održan forum pod nazivom "3rd CEE Procurement & Supply Forum".

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Baltičkih zemalja, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.


Njemačke firme traže prvenstveno dobavljače iz sektora mašinogradnje/gradnje postrojenja i automotiva prema slijedećim grupama proizvoda:

a) Obrada metala
- štancani, tokareni, glodani, presovani, zavareni, kovani, liveni dijelovi
- površinska obrada metala, lakiranje, plastifikacija, proizvodnja alata, izrada spremnika i čeličnih konstrukcija itd.

b) Plastika / guma / elektronika
- liveni, presovani, štancani dijelovi, kalupi, kućišta, motori, kablovi, mikrošalteri itd.

c) Ostalo
- proizvodi za opremanje hotela (namještaj, madraci, sanitarna postrojenja, rasvjeta, klima uređaji, podne obloge itd.).


Učešće na forumu je moguće na dva načina:

1.) Sastanci između firmi kao B2B-matchmaking razgovori + neformalni razgovori između firmi
U prilogu ovog poziva (Template Short Profile Supplier 3rd CEE) se nalaze profili i trenutni interesi od 16 do sada prijavljenih njemačkih firmi koje učestvuju (sheet: All Short Profiles DE Companies) kao i prijavni obrazac za dobavljače (sheet: Supplier Sheet) u excel dokumentu koji je potrebno ispuniti (uključujući označavanje njemačkih firmi sa kojima biste voljeli voditi razgovore sa znakom X) i poslati na e-mail sanjin.purgic@ahk.banajkasnije do 02.09.2016. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje. Pristigle prijave će njemačke firme analizirati i ocijeniti te pozvati na terminirane B2B-matchmaking razgovore one firme iz BiH koje su za njih interesantne. Firme iz BiH koje budu pozvane će takođe imati mogućnost vođenja neformalnih razgovora između firmi (tačka br. 2.)
Firme iz BiH koje ne žele da učestvuju na B2B-matchmaking razgovorima ili ne budu pozvane na B2B-matchmaking razgovore, imaju opciju učešća na forumu shodno tački br. 2.

2.) Neformalni razgovori između firmi
Firme iz BiH imaju mogućnost voditi neformalne razgovore sa njemačkim firmama u okviru programa Meet & Greet Automotive + Meet & Greet Mechanical Engineering. Za učešće je potrebno ispuniti finalnu prijavu iz priloga BME CEE Procurement 2016 i poslati najkasnije do 02.09.2016. na e-mailsanjin.purgic@ahk.ba .

Kotizacija za učešće na forumu u oba slučaja iznosi 295 EUR, dok za članove privrednog udruženja Wirtschaftsverein BiH, kotizacija iznosi 245 EUR. Troškove puta i smještaja snose sami učesnici foruma.

U slučaju dodatnih pitanja, kontaktirati Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini na telefon: +387 33 295 913 (M: +387 61 474 758) ili e-mail: sanjin.purgic@ahk.ba.


Prijavni obrazac za dobavljače i profili prijavljenih njemačkih firmi

Informacije o događaju (BME CEE Procurement 2016)