Poziv na Info dan i Izbornu skupštinu Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH

27.11.2018


Privredna/Gospodarska komora FBiH obavještava da će se u četvrtak, 29.11.2018. godine sa početkom u 11:30 sati održati

INFO DAN – IZBORNA SKUPŠTINA GRUPACIJE ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FBiH

Info dan i Izborna skupština će se održati u prostorijama P/G komore FBiH u Mostaru, ul. Kneza Domagoja 12  (u blizini hotela Mostar), sa slijedećim dnevnim redom:
 
1. Otvaranje sastanka
2. Pozdravni govor
3. PANEL RAZGOVOR: budućnost šumarstva i drvne industrije u sadašnjoj konstalaciji pozicije ovih sektora u regiji i EU, stručno obrazovanje
4. Izbor predsjednika i dopredsjednika Grupacije šumarstva i drvne industrije - osvrt na PLAN rada za 2019
5. Poslovnik o radu Grupacije
6. KOKTEL

Za više informacija možete se obratiti g-đi Šemsi Alimanović, P/GKFBiH, tel: 033 566 310 i e-mail: s.alimanovic@kfbih.com.

Pozivno pismo